Art of Life

"Groeien in Bewust Zijn"

Art of Life

Art of Life is een centrum voor non-duale bewustzijnsontwikkeling. De trainingen, opleidingen, retraites en individuele begeleiding zijn gebaseerd op de wijsheid en mensvisie van non-duale spirituele stromingen en westerse psychologie. De combinatie van spiritualiteit en psychologie leidt tot een effectief en evenwichtig pad van spirituele ontwikkeling dat gebaseerd is op mededogen, inspiratie en wijsheid. De trainingen, opleidingen en retraites kenmerken zich door de ervaringsgerichte benadering zonder dogma’s of goeroes. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is daarbij het uitgangspunt.

Psychologie en Non-duale Spiritualiteit

Ontwikkelingspsychologie schept een helder kader om de ontstaansgeschiedenis van ego te begrijpen en biedt aanknopingspunten om je te bevrijden van de beperkende aannames en gedragspatronen waaruit ego is samengesteld.

Non-duale spiritualiteit gaat een stap verder en brengt je in contact met je essentie, dat wat je ten diepste bent. Deze zelfrealisatie opent je hart, verlicht je ziel en ontspant je geest. Meditatie, Contemplatie en Zelfinzicht zijn de hulpmiddelen. Wijsheid, inspiratie, mededogen, ontspanning en plezier zijn het resultaat. Lees meer over deze visie en werkwijze van Alexander in de:

De Weg

Uitgangspunt is dat we niet de neerslag zijn van ons verleden. Ongeacht onze persoonlijke geschiedenis zijn liefde, blijheid, inspiratie, en de kracht om ons leven naar eigen wens vorm te geven, ongeschonden en direct voorhanden. Het leven vormgeven op basis van die innerlijke rijkdom is een levenskunst en het resultaat van een proces van bewustzijnsontwikkeling gebaseerd op meditatie, contemplatie en zelfonderzoek.

  • Meditatie voert terug naar je essentie, dat wat je ten diepste bent.
  • Contemplatie gaat voorbij het conceptuele denken en geeft ruimte aan de stem van je wijsheidsgeest, liefde en inspiratie.
  • Zelfonderzoek neemt de obstakels weg die het contact met je essentie en inspiratie versluieren.

Non-duale Spiritualiteit

Non-duale Spiritualiteit is de eeuwenoude wijsheid van hindoeïsme (Advaita Vedanta), Zen en Tibetaans boeddhisme (Dzogchen) die ons doet inzien dat wij in wezen geen afgescheiden en betekenisloos bestaan leiden in een wereld die wij gewoonlijk buiten ons denken waar te nemen. Non-duale spiritualiteit ziet deze splitsing die ego aanbrengt tussen zichzelf en de wereld als een illusie en de bron van al het menselijk lijden. In werkelijkheid maken wij deel uit van één omvattend proces van voortdurende ontvouwing en creatie – de schepping – waarin niets op zichzelf staat en ieder mens een uitdrukking is van dezelfde Bron of scheppende Energie. Dit inzicht vindt nu ook bevestiging in de wereld van kwantumfysica. De schijnbaar solide wereld van plaats, tijd en materie blijkt in wezen vooral ‘leeg’ te zijn en zonder kern. Datzelfde geldt voor het ego dat – hoewel schijnbaar solide – feitelijk geen kern of basis heeft. Lees meer over non-dualiteit.

Vervulling

Veel van wat wij nastreven leidt weliswaar tot tijdelijke bevrediging, maar is niet werkelijk vervullend. In deze tijd van toenemend bewustzijn groeit het besef dat duurzame ontspanning, geluk of welbevinden zich niet buiten ons bevinden noch af te dwingen zijn door inspanning of streven. Ze vallen ons ten deel wanneer wij de zoektocht staken en terugkeren bij onszelf. Daar, in de stilte van ‘zo-zijn’, vinden we de rust die wij lang zochten, ontdekken wij dat liefde, blijheid en vriendelijkheid inherent tot onze natuur behoren en vinden we antwoorden op essentiële vragen over wie wij zijn en wat de betekenis is van ons leven. Lees hier meer over de visie op bewustzijnsontwikkeling van Art of Life.

Trainingen

Beoordeel & schrijf een reactie!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lijnland 16
Vledder 8381 DD DR NL
Routebeschrijving
Art of Life werkt op afspraak